Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi ønsker velkommen til årets Barnet & Rusen-konferanse!

Den foregår i Sandefjord i dagene 25.-27.september. Dette er konferansen for deg som jobber med, eller er interessert i, temaet rusproblematikk i forbindelse med graviditet og oppvekst. Hvordan berører dette fosteret/barnet, omsorgspersonene og hjelperne?

I år kan du blant andre høre professor Mark Bellis om hvordan tøff barndom kan føre til uhelse som voksen, og Kari Lossius og Bente Røstad om kvinner, skam og rus. Det blir også et stort fokus på brukerstemmer og brukererfaringer.

Send oss mail om du ønsker presentasjoner.

Barnet & rusen 25.-27.09.2018

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Deltakelse uten hotell: kr 2 800,-
(inkludert 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse med enkeltrom: kr 4 900,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse i delt dobbeltrom: kr 4 500,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Ekstranatt 24. – 25. september: kr 1 290,-

Avmelding: Kan skje uten belastning innen 4. september. Avmelding i perioden 5. – 10. september belastes med kr 1 000,-. Avmelding etter den tid belastes med full konferanseavgift.

Last ned programmet i PDF: Program Barnet & Rusen 2018

Tirsdag 25.09

09.00: Registrering

PLENUM

10.00: Velkommen  v/Anne-Cathrine Utsigt, KoRus – Sør. Musikalsk innslag fra kulturskolen i Sandefjord

10.15: Åpning av konferansen v/Monika Landsverk, Barn av rusmisbrukere (BAR)

10.30: Lifetime impacts of Adverse Childhood Experiences v/professor Mark Bellis, WHO, head of Collaborating Centre on Investment for Health and Well-being

11.30: PAUSE/KONFERANSETORG

12.00: Bunnløs skam – om kvinner og rus v/psykologspesialist Kari Lossius og prosjektleder Bente Karlsen Røstad, RIO

13.05: LUNSJ

14.05: Tverrfaglig forståelse av avhengighet v/psykologspesialist Tove Mathisen, Borgestadklinikken

15.10: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 15.30-16.35

1A: Erfaringspanel:
1. Hva er avhengighet? Ledet av Marius Sjømæling, BAR
2. Kvinner og rus. Ledet av Monika Landsverk, BAR

1B: BRUS – et samtaletilbud til barn og unge som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer v/prosjektleder og cand.scient.pol Runa Bjørn, BRUS-behandler Ane Vinther og Ungekoordinator Dorte Nissen (Danmark)

1C: Vansker med morskjærlighet og morsidentitet – forståelse og behandling v/psykologspesialist og PhD Idun Røseth, Sykehuset Telemark

16.35: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 16.55-18.00

2A: Arbeid med barn og foreldreskap i rusomsorgen i Stockholm v/familieterapeutene Sölvie Eriksson og Anna-Carin Hultgren

2B: Tverrfaglig Familiestøtte – erfaringer rundt lav terskel, stor bredde og samhandling v/bydelsoverlege i Oslo, Marit Kamøy

2C: Erfaring fra nyfødt intensiv med barn utsatt for rus i svangerskapet v/seksjonsoverlege og pediater Randi Stornes, Sykehuset Telemark

20.00: MIDDAG

Onsdag 26.09

PLENUM

9.00: God morgen v/Anne-Cathrine Utsigt, KoRus – Sør. Musikalsk innslag fra kulturskolen i Sandefjord

9.15: Mellom individualisme og fellesskap – dilemma i nyliberal sosialisering v/professor Tor-Johan Ekeland, Høgskolen i Volda

10.20: PAUSE

10.40: Gravide i LAR – hva er nytt når retningslinjen revideres? v/avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen, Borgestadklinikken

11.45: LUNSJ

PARALLELLE SEMINAR 12.45-13.50

3A: Et bedre liv – kan likepersonsarbeid skape håp hos gravide rusavhengige i behandling? v/brukerorganisasjoner (fortsetter etter pausen)

3B: Fordypning og erfaringsutveksling rundt selvvalgt tema v/lege og seniorrådgiver Fred Rune Rahm, KoRus – Sør (fortsetter etter pausen)

3C: Foreldregrupper i alkoholbehandling v/familieterapeut Lis Birgitte Norup, Danmark

13.50: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 14.10-15.15

4A: Et bedre liv – kan likepersonsarbeid skape håp hos gravide rusavhengige i behandling? v/brukerorganisasjoner (fortsetter)

4B: Fordypning og erfaringsutveksling rundt selvvalgt tema v/lege og seniorrådgiver Fred Rune Rahm, KoRus – Sør (fortsetter)

4C: Bedre Tverrfaglig Innsats/BTI i Siljan kommune v/KoRus – Sør og Siljan kommune

15.15: PAUSE

PLENUM

15.45-17.15: Är du nykter? v/Teater Lindbäck
I denne forestillingen følger vi et barns oppvekst med alkoholisme og psykisk sykdom og blir kjent med hennes overlevelsesstrategier. Dette er Anette Lindbäcks egen historie. Hun er en anerkjent svensk skuespiller ansatt ved Malmø Stadsteater og Riksteateret.

20.00: MIDDAG

Torsdag 27.09

PLENUM

8.30: God morgen v/Anne-Cathrine Utsigt, KoRus – Sør. Musikalsk innslag fra Sandefjord vgs

8.45: Kulturforståelse i arbeid med familier med rusrelaterte problemer v/psykologspesialist Judith van der Weele

9.45: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 10.05-11.05

5A: Hva innebærer pakkeforløp for gravide rusavhengige? v/avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen, Borgestadklinikken

5B: Skol-BIM – Hvordan kan skolen oppdage og støtte barn i rusfamilier? v/Dr. philos Karin Alexanderson og sosionom Sofia Lind

5C: Kulturforståelse (utdyping av plenum) v/psykologspesialist Judith van der Weele

11.05: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 11.35-12.35

6A: Slik arbeider vi med barn som pårørende ved Rogaland A-senter v/barn- og pårørendekontakt Astrid Swan Croucher og terapeut Jorunn Bøe

6B: Childrens Program – En familieorientert arbeidsmetode v/prosjektleder Lars Lewerth (Sverige)

6C: Skummelt å bli far når livshistorien er vanskelig – om partnervold v/PhD og jordmor Kristin Håland, KoRus – Sør

12.35: PAUSE

PLENUM

12.55: Sårbare barn og familier i selvrealiseringens tid v/pedagog og høgskolelektor Mattias Øhra, USN

14.00: Avslutning

14.15: LUNSJ

Last ned programmet i PDF: Program Barnet & Rusen 2018

  • 19 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister
  • 19 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i rus- og avhengighetsmedisin
  • 19 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Publisert: 1. mars 2018

Sist oppdatert: 29. januar 2020 kl. 12:58