Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Vi ønsker velkommen til årets Barnet & Rusen-konferanse!

I 20 år har Borgestadklinikken og KoRus – Sør gått sammen om å arrangere Barnet & Rusen. Dette har hele tiden vært et viktig treffpunkt for alle som arbeider for at barn som belastes av foreldrenes bruk av rusmidler skal få det bedre. I år markerer vi 20 års arbeid i dette viktige fagfeltet og prøver å bidra til nyttig fagkunnskap, inspirasjon og nettverksbygging slik at vi alle kommer styrket tilbake til hverdagen.

Send oss mail hvis du ønsker presentasjoner.

Tirsdag 24.09

09.00: Registrering

PLENUM

10.00: Velkommen v/Anne-Cathrine Utsigt, KoRus – Sør
Musikalsk innslag

10.15: Åpning av konferansen v/Cecilie Nordberg, erfaringskonsulent og barnevernpedagog

10.30: Å se mennesket bak den gravide i LAR v/overlege Thorbjørn Brook Steen, fødeavd. Oslo Universitetssykehus Ullevål og Ellen Strand Caspersen,
tidligere gravid i LAR

11.45: PAUSE/KONFERANSETORG

12.15: Pappa uten tabbekvote. Rusavhengige fedre – forventninger og utfordringer v/Tor Steinar Bakken og Mats Solum

13.00: LUNSJ

PARALLELLE SEMINAR 14.00-15.05

1A: Erfaringspanel med fedre, ledet av Marius Sjømæling, Barn av rusmisbrukere (BAR)
Sted: Bankettsalen

1B: Abstinens- og stressymptomer hos nyfødte v/ansvarlig lege Krister Moström og psykologspesialist Kristin G. Furuholmen fra Aline og Frydenberg ressurshelsestasjon – Barne- og familieetaten i Oslo kommune
Sted: Parksalen

1C: Specialiserad barnhälsovård till barn i familjer med tidligare alkohol- och drogberoende v/Johanna Andersson og Ulrika Hagekull, Rosenlunds barnhälsovårdsteam
Sted: Grønne sal

15.05: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 15.25-16.30

2A: Snakk med begge foreldre i svangerskap og småbarnstid v/jordmor og PhD Kristin Håland, KoRus – Sør, høgskolelektor Ellen Olavesen, RBUP og familieterapeut Bård Tofsland, Grenland familievernkontor
Sted: Grønne sal

2B: «Barn i rusfamilier» – erfaringer og konkrete tips v/psykologspesialist Frid Hansen og spesialrådgiver Hilde Jeanette Løberg, KoRus – Sør
Sted: Parksalen

2C: En barndom varer livet ut v/virksomhetsleder Anne-Randi Hanssen, Blå Kors Barnas Stasjon og brukere av Barnas Stasjon i Kristiansand
Sted: Bankettsalen

PLENUM

16:40 – 17:10 Klovn – en dokumentarfilm for barn om å ha en mamma eller pappa som drikker for mye. v/Filmplot AS

19.00: JUBILEUMSMIDDAG

Onsdag 25.09

PLENUM
09.00: God morgen v/Anne-Cathrine Utsigt, KoRus – Sør
Musikalsk innslag

09.15: Paragrafen er bare en paragraf – gravide rusmiddelavhengige innlagt på tvang og frivillig v/familieterapeut og førsteamanuensis Siv Merete Myra, VID høgskole

10.20: PAUSE

10.40: Keeping mind in mind – spebarnsmødre med tidligere rusmiddelproblematikk og barna deres v/psykologspesialist og førsteamanuensis Ulrika Håkansson, HINN

11.45: PAUSE

12.05: Hekta på morsrollen – rusavhengighet og generasjonsoverføring v/sykepleier og PhD Eli Marie Wiig, KoRus – Sør

13.10: LUNSJ

PARALLELLE SEMINAR 14.10-15.15

3A: Erfaringer fra frivillige ruskontrakter på Helsestasjon for gutter v/helsesykepleier Per Arthur Andersen, Oslo kommune
Sted: Grønne sal

3B: Gravide rusavhengige, tilknytning, generasjonsoverføring og behandlingskontekst v/Siv Merete Myra
Sted: Bankettsalen

3C: Avdekking av vold og overgrep – som å lose barn gjennom et minefelt v/forsker Ane Ugland Albæk, UiA
Sted: Parksalen

15.15: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 15.35-16.40

4A: Fordypning og erfaringsutveksling rundt selvvalgt tema v/lege og seniorrådgiver Fred Rune Rahm, KoRus – Sør
Sted: Grupperom

4B: Hold meg i ditt sinn – hva så? Implikasjoner for praksis i oppfølging av gravide og småbarnsfamilier v/Ulrika Håkansson
Sted: Bankettsalen

4C: ROM – med barnet i fokus v/helsesykepleier Helga Melkeraaen, KoRus Midt og Ann Lena som er mor til pårørendebarn
Sted: Grønne sal

16.40: PAUSE

PLENUM

17.00-18.30: Teater: Mannen i speilet v/Alexander Skadberg. En sterk og modig fortelling om trangen til å akseptere seg selv og sin egen historie

20.00: MIDDAG

Torsdag 26.09

PLENUM

08.30: God morgen v/Anne-Cathrine Utsigt, KoRus – Sør Musikalsk innslag

08.45: Når historien bliver historie – og en styrke (behandlingstilbud til voksne barn av rusmisbrukere) v/psykolog og PhD Helle Lindgaard

09.45: PAUSE

10.05: Barn og unge som pårørende v/PhD og forfatter Anne Bitsch

11.05: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 11.25-12.25

5A: Historier om utenforskap – før og nå v/Eli Marie Wiig
Sted: Grønne sal

5B: To annerledes tilbud til voksne børn fra familier med alkoholproblemer- at finde sit kompas og gå ud i livet med det v/Helle Lindgaard, behandlerne Vivien Abrahamsen og Birthe Zavilla, og bruker av VBA-tilbudet Matias Rosenkvist
Sted: Bankettsalen

5C: Samhandling omkring familier og gravide med rusproblemer – muligheter og utfordringer v/overlege Vivian Haugen og psykolog Mari Svee, Blå Kors Lade Behandlingssenter
Sted: Parksalen

12.25: PAUSE

PLENUM

12.45: Meg selv som ressurs v/pedagog og forfatter Torleif Lundqvist

13.50: Avslutning

14.05: LUNSJ

Skriv ut programmet (PDF)

Vi søker om:

  • 19 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister
  • 19 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i rus- og avhengighetsmedisin
  • 19 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Deltakelse uten hotell: kr 2 950,-
(inkludert 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse med enkeltrom: kr 4 990,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse i delt dobbeltrom: kr 4 600,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Ekstranatt 24. – 25. september: kr 1 290,-

Avmelding: Kan skje uten belastning innen 3. september. Avmelding i perioden 4. – 10. september belastes med kr 1 000,-. Avmelding etter den tid belastes med full konferanseavgift.

Publisert: 6. februar 2019

Sist oppdatert: 29. januar 2020 kl. 12:37