Barnet & Rusen 2020

Forsiden/Barn, Gravide, Kurs/Barnet & Rusen 2020

Barnet & Rusen 2020

Laster Hendelser

Vi ønsker velkommen til Barnet & Rusen 2020!

Konferansen foregår på Park hotell i Sandefjord i dagene 22.-24. september.

I år kommer blant andre Rune Andersen, skuespiller og standup-komiker, som skal fortelle om sin egen oppvekst med en alkoholisert far. Vi får også høre psykiater Anne Kristine Bergem, som skal snakke om barn som pårørende. Vi gir også i år god plass til erfaringsstemmene, og det blir blant annet mer om fedre i rusbehandling.

Tirsdag 22.09

09.00: Registrering

PLENUM

10.00: Velkommen v/Anne-Cathrine Utsigt, KoRus – Sør
Musikalsk innslag

10.15: Åpning av konferansen v/leder av Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold

10.30: Rus(t)et for livet v/psykiater og førstelektor Anne Kristine Bergem, OsloMet

11.35: PAUSE/KONFERANSETORG

11.55: «Angst og nytelse». Psykoterapi og endringsarbeid i møte med sårbarhet i tiden rundt fødsel
v/psykologspesialist Gro Vatne Brean, Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse
(RBUP)

13.00: LUNSJ

PARALLELLE SEMINAR 14.00–15.05

1A: Rus(t)et for livet – utdyping av plenumsforedrag v/Anne Kristine Bergem, OsloMet

1B: Angst og nytelse i tiden rundt fødsel v/Gro Vatne Brean, Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse (RBUP)

1C: Erfaringer med å bruke egenerfaringer til å hjelpe andre v/BAR-chat-vertene

15.05: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 15.25–16.30

2A: Hvorfor er det viktig at datteren min kommer hit, egentlig? v/barneansvarlige Linda Galdal og Hanne Marie Mikalsen, Borgestadklinikken

2B: Alkohol verre enn heroin! Pakkeforløp gravide og rusmidler v/klinikkoverlege Yngvar Thorjussen, Borgestadklinikken

2C: Hvordan være foreldre og partnere uten rus? v/sykepleier og familieterapeut, Susanne Mikkelsen, Sykehuset Innlandet, avd. Reinsvoll

20.00: MIDDAG

Onsdag 23.09

PLENUM

09.00: God morgen v/Anne-Cathrine Utsigt. Musikalsk innslag

09.15: Utdrag fra samtaler med fedre i rusbehandling v/psykologspesialist Guro Brekke, Borgestadklinikken

10.20: PAUSE

10.40: Erfaringsstemmer: Å være forelder på et sårbart sted i livet. Hva trenger vi?

11.45: LUNSJ

PARALLELLE SEMINAR 12.45–13.50

3A: Samtykke til tilbageholdelse av gravide. Kan kommuner i Danmark tvinges til at etablere specialiseret døgntilbud v/sosialrådgiver Mia Heick

3B: Samtaler med barn – hvordan gjør vi det? v/psykologspesialist Anne-Kristin Imenes, Korus – Sør

3C: Å være pappa på Tyrili v/barnevernspedagoger og barneansvarlige Alexander Yttervik og Jane Helene Bottolfsen, Tyrili Kampen

13.50: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 14.10–15.15

4A: Barneblikk: Familieteam for gravide og småbarnsfamilier som er berørt av rus eller psykiske vansker v/koordinator Mette Grytten, Helse Møre og Romsdal, og los Siri Flemsætherhaug, Molde kommune

4B: Hvordan skape et rusfritt miljø for fosteret? v/seniorrådgiver og PhD Kristin Håland, KoRus – Sør

4C: Viktigheten av selvhjelp og selvhjelpsgrupper v/brukermedvirkere i Barn av Rusmisbrukere (BaR) Gry Anine Strøm og Monika Nordhus

15.15: PAUSE

PLENUM

15.45–17.00: Lykkeliten – oppvekst på godt og vondt v/Rune Holberg Andersen

20.00: MIDDAG

Torsdag 24.09

PLENUM
08.30: God morgen v/Anne-Cathrine Utsigt. Musikalsk innslag

08.45: Alkohol- og narkotikabruk under graviditet, i Sverige v/psykolog og doktorand Anna Persson, Rosenlunds mödravårdsteam

09.45: PAUSE

10.05: Ikke veiledningsbar? Veiledning av foreldre som strever med kognitive utfordringer v/vernepleier og pedagog Anne Thronsen, Universitetet i Sørøst-Norge

11.05: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 11.25–12.25

5A: E-læringskurs om «Barn som pårørende» v/psykiatrisk sykepleier Elisabeth Rø Lund og barnevernspedagog Mary-Ann Esperaas, Barns Beste Sørlandet Sykehus

5B: Erfaringer fra programmet «Familie for første gang» i Norge v/nasjonal fagsjef Tine
Gammelgaard Aaserud og veileder Emma Broberg, RBUP

5C: Livsglede og arbeidsglede. Hvordan ivareta seg selv og andre over tid v/psykologspesialist Siv Tonje Luneng, KoRus – Sør

12.25: PAUSE

PLENUM

12.45: Tankevirus – få bukt med infiserte tanker ved hjelp av psykologiske vitaminer v/kommunepsykolog Kristian Rem, Oppegård kommune

13.50: Avslutning

14.05: LUNSJ

Last ned programmet

Barnet & Rusen 22.-24.09.2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Vi søker om:

  • 19 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister
  • 19 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i rus- og avhengighetsmedisin
  • 19 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Deltakelse uten hotell: kr 2 990,-
(inkludert 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse med enkeltrom: kr 4 990,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse i delt dobbeltrom: kr 4 600,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Ekstranatt 21. – 22. september: kr 1 290,-

Avmelding: Kan skje uten belastning innen 25. august. Avmelding i perioden 26. august – 4. september belastes med kr 1 000,-. Avmelding etter 4. september  belastes med full konferanseavgift.

Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs