Laster Arrangementer

Velkommen til Barnet & Rusen 2022!

Dette er årets konferansebegivenhet for deg som jobber med barn, familier og gravide.

Vi som står bak konferansen er Blå Kors Borgestadklinikken og KORUS Sør.

På årets konferanse vil du blant annet få høre landet fremste eksperter dele kunnskap og innsikt om barn som har vært ruseksponert i svangerskapet, vi fortsetter med tema cannabisbruk og foreldrerollen, vi skal høre om traumebevisst tilnærming, flere erfaringsstemmer deltar og forfatter Vigdis Hjorth kommer for å snakke om sitt forhold til alkohol som forfatter, kvinne og mor.

Hele programmet er nå klart, se detaljer nedenfor.

Barnet & Rusen 27.-29.09.2022

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Tirsdag 27.09

PLENUM

10.00: Velkommen ved Anne-Cathrine Utsigt, virksomhetsleder KORUS Sør

10.20: Cannabisbruk og foreldrerollen – hvad siger forskning: konsekvenser og anbefalinger ved Helle Lindgaard, Cand. Psych., Phd

11.25: PAUSE (20 min)

11.45: Hvordan opplever menn i voldsbehandling sin relasjon med sine barn? ved Henning Mohaupt, psykologspesialist Alternativ Til Vold

12.50: LUNSJ

PARALLELLE SEMINARER 13.50-14.55

1A: Den anbefaldes indsats til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug i dansk kontekst ved Helle Rotbøll Randløv, fuldmægtig i Socialstyrelsen i Danmark

1B: Parforholdets betydning for relasjonen mellom far og barn. Implikasjoner for klinisk intervensjon i en voldskontekst ved Henning Mohaupt, psykologspesialist i Alternativ Til Vold

1C: Barndommen varer livet ut – Blå Kors Kompassets tilbud til unge som er vokst opp med rus i familien ved Ailin Strømsholm og Lars Aarvåg Amundsen, Blå Kors Kompasset

14.55: PAUSE (20 min)

PARALLELLE SEMINARER 15.15-16.20

2A: Hvordan er det å ha foreldre i rusbehandling? ved Martine Kihle Dalsrud, fagansvarlig i Barn av Rusmisbrukere og Kaia Aarberg, brukerrepresentant i Barn av Rusmisbrukere

2B: Cannabisbruk og foreldrerollen – Konsekvenser af forældrenes cannabisbruk. «Tilknytning» og «Sikker base». Implikationer for praksis og lovgivning ved Helle Lindgaard, Cand. Psych., Phd

2C: Om sinte pappaer i familiebehandling i TSB ved Bente Jellum, psykologspesialist Blå Kors Borgestadklinikken

19.00:  Middag for de som overnatter

Onsdag 28.09

PLENUM

09.00: God morgen ved Anne-Cathrine Utsigt, virksomhetsleder KORUS Sør

09.15:  Føtale Alkohol spektrum-forstyrrelser (FASD) – hva er det? ved Jon Skranes, professor og barnelege Regional Kompetansetjeneste – medfødte russkader

10.20: PAUSE (20 min)

10.40:  Barn med store reguleringsvansker og kjent prenatal alkohol og/eller ruseksponering – hvordan forstå og hjelpe. Praktiske tiltak i hjem, barnehage og skole ved Gro Løhaugen, Phd og nevropsykolog Regional Kompetansetjeneste – medfødte russkader

11.45: LUNSJ

PARALLELLE SEMINARER 12.45-13.50

3A: Morsrollen og rusrelaterte erfaringer ved Stine Nilsen, mamma som har vokst opp i et hjem med rus

3B: Følgetilstander hos barn/unge etter eksponering for illegale rusmidler i fosterlivet ved Jon Skranes, professor og barnelege Regional Kompetansetjeneste – medfødte russkader

3C: Når omsorgspersoner ble utsatt for seksuelle overgrep som barn – hvordan kan det påvirke svangerskap, fødsel og småbarns tid? ved Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), terapeut, pedagog og forfatter

13.50: PAUSE (20 min)

PARALLELLE SEMINARER 14.40-15.15

4A: Nye Mønstre – koordinert innsats til familier med komplekse og sammensatte utfordringer ved Maria Cecilie Lindtveit, familiekoordinator og sosionom Kristiansand kommune og Ingvild Skår, avdelingsleder og sosionom Kristiansand kommune.

4B: Alkoholmarkøren PEth i svangerskap. En studie utført på over 4000 gravide ved Trine Finanger, spesialist i gynekologi og rusmedisin St. Olavs Hospital

4C: Barnesamtaler ved Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist KORUS Sør

PLENUM

15.45-17.00: Øl får meg til å føle meg slik jeg burde føle meg uten øl!! ved Vigdis Hjorth, forfatter

19.00:  Middag for de som overnatter

Torsdag 29.09

PLENUM

08.30: God morgen ved Anne-Cathrine Utsigt, virksomhetsleder KORUS Sør

08.45: Plutselig så jeg et glimt av meg selv i hennes blikk. Kognitive funksjoner, stress og mentalisering ved Ulrika Håkansson, psykologspesialist og førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet

09.50: PAUSE (20 min)

10.10: Traumebevisst tilnærming. Hva betyr det i praksis? ved Heine Steinkopf, psykologspesialist og dr. Psychol., og fagleder RVTS Sør

11.15: PAUSE (20 min)

PARALLELLE SEMINARER 11.35-12.40

5A: Hvordan er det å ha barn med rusrelaterte fosterskader? ved Silje Lunderød, pårørende til barn med FASD

5B: Barn som pasient i TSB – kliniske erfaringer og refleksjoner med bakgrunn i et kasus ved Anne Marte Lenes, psykologspesialist Origosenteret

5C: Når stigma og skam står i veien ved Turid Wangensteen, forsker, phd i Tyrili FoU

12.40 PAUSE (20 min)

PLENUM

13.00: Stolthet og takknemlighet som ressurs i jobben ved Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist KORUS Sør

14.00: Avslutning ved programkomitèen

14.15: Lunsj

Konferansen er godkjent for følgende:

  • 20 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister
  • 20 timer meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • Allmennmedisin: 19 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rus- og avhengighetsmedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)
  • Rus- og avhengighetsmedisin: 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning

Deltakelse uten hotell: kr 2 950,-
(inkludert 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse med enkeltrom: kr 4 990,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse i delt dobbeltrom: kr 4 600,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost og middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Ekstranatt 26. – 27. september: kr 1 190,-

Avmelding: Kan skje uten belastning innen 28. august. Avmelding i perioden 28. august – 6. september belastes med kr 1 000,-. Avmelding etter den tid belastes med full konferanseavgift om det ikke er venteliste og plassen overtas av andre.

Publisert: 26. januar 2022

Sist oppdatert: 26. september 2022 kl. 10:34