Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Det kan være vanskelig å avdekke et rusproblem hos en bruker. Samtidig er det ofte avgjørende for å kunne gi riktig og tilpasset hjelp. Kurset vil si noe om tegn og symptomer på rus, gå gjennom enkle kartleggingsverktøy, og gi praktisk kunnskap om tilnærming og samtaleteknikk. Kurset vil også ha fokus på barn som pårørende.

Mål:
Økt kompetanse i å avdekke rus, samt økt forståelse og trygghet i å håndtere rusproblemer hos bruker og/eller pasienter.

Se alle kurs her

Publisert: 16. mai 2017

Sist oppdatert: 11. september 2017 kl. 14:08