Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Det kan være vanskelig å avdekke et rusproblem hos en bruker. Samtidig er det ofte avgjørende for å kunne gi riktig og tilpasset hjelp. Kurset vil si noe om tegn og symptomer på rus, gå gjennom enkle kartleggingsverktøy, og gi praktisk kunnskap om tilnærming og samtaleteknikk. Kurset vil også ha fokus på barn som pårørende.

Mål:
Økt kompetanse i å avdekke rus, samt økt forståelse og trygghet i å håndtere rusproblemer hos bruker og/eller pasienter.

Kursholdere:
Brukerrepresentant fra brukerorganisasjonen A-larm Tommy Sjåfjell
Seniorrådgiver Fred Rune Rahm og spesialrådgiver Reidar Pettersen Vibeto fra KoRus – Sør, Borgestadklinikken.

Send oss mail hvis du ønsker presentasjoner.

Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusmiddelproblematikk 25.09.2018

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 22. januar 2018

Sist oppdatert: 29. januar 2020 kl. 12:59