Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Mål
Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte.

Målgruppe
Ansatte i kommunene som jobber med gravide, barn, unge og familie.

Sentrale tema:grafikk bti-modellen

 • Kartlegging av tiltak og samarbeidsfora i den enkelte kommune
 • Utarbeide en felles samarbeidsmodell for kommunen
 • Stafettholderfunksjonen – den som koordinerer tiltakene for å hindre oppfølgingsbrudd
 • Samarbeid med barn/unge og deres foresatte
 • Handlingsveileder til ansatte i ulike tjenester
 • Verktøy som blant annet samtykkeskjema og veileder til samtale med foreldre og barn

Vi tilbyr:

 • Opplæring i modellen
 • Prosessveiledning
 • Bistand til kompetansekartlegging
 • Bistand til kompetanseheving
 • Nettverksmøter mellom kommuner som arbeider med BTI-modellen

Kommunens ansvar:

 • Etablere styringsgruppe og prosjektgruppe for arbeidet
 • Lage oversikt over tiltak og samarbeidsfora i kommunen
 • Utarbeiding av egen modell

Arbeidet med å lage en egen BTI-modell for den enkelte kommune, starter med at kommunen lager oversikt over egne tiltak. Det er fordi arbeidet skal bygge på det kommunen har fra før. Her er det vanligvis veldig mye bra som skal videreføres.

Det er ingen søknadsfrist, men kommunen som ønsker å jobbe med BTI må regne med ventetid.

Publisert: 31. oktober 2017

Sist oppdatert: 28. januar 2021 kl. 13:07