Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi beklager å måtte meddele at alle våre arrangementer avlyses til og med mai 2020, på bakgrunn av smittefaren for koronaviruset. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, finne nye datoer for de planlagte arrangementene våre.

Fra 2020 skal alle kommuner ha ansatt psykolog. Hva innebærer lovkravet? Hvordan beholde psykologer og få god nytte av dem? Hva med innleide psykologer? 

Fagseminaret vil gi deg: 

  • Kunnskap om lovkravet og gjennomføring i praksis. Et situasjonsbilde fra Norge og Agder v/Fylkesmannen i Agder
  • Tips fra andre kommuner som har strevd og lykkes v/ kommuneledelse 
  • Informasjon om hvordan kompetansesenterne kan bistå. Hvordan bruke psykolog i utviklingen av tjenestene og hvilke oppgaver kan psykolog være med å løse? v/Korus Sør
  • Informasjon om hvordan Norsk Psykologforening kan bistå kommunens arbeid. Eksempler på løsninger. 
  • Innspill fra spesialisthelsetjenesten, hvordan kan den være til støtte for å beholde psykologer i kommunene?  

Fagseminaret vil gi konkrete tips, korte foredrag, eksempler på ordninger for å rekruttere og beholde, og mye rom for erfaringsutveksling.  

Fagdagen arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

Publisert: 3. februar 2020

Sist oppdatert: 12. mars 2020 kl. 14:13