Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer at har et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer.

Hovedformålet med Brukerplan er å danne et informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester og på den måten sikre en best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Beklager, kurset er dessverre fullbooket. Ta kontakt på hanne.kvammen@borgestadklinikken.no for å sette deg på venteliste

Publisert: 21. august 2017

Sist oppdatert: 27. oktober 2017 kl. 14:34