BrukerPlan Agder

Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i tjenesten vurderer har et rusproblem og/eller psykiske helseproblem.

Hovedformålet med Brukerplan er å danne et informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester og på den måten sikre en best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Tallene kan også brukes for å jobbe opp mot konkrete målgrupper i kommunen.

BrukerPlan Agder 20.09.2018

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.
Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs