Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i tjenesten vurderer har et rusproblem og/eller psykiske helseproblem.

Hovedformålet med Brukerplan er å danne et informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester og på den måten sikre en best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Tallene kan også brukes for å jobbe opp mot konkrete målgrupper i kommunen.

NB: Det legges opp til praktisk øving. Deltakerne bes derfor ta med bærbar PC.

Forbehold om 12 påmeldte for gjennomføring

10:00 – 10:30:        Kort presentasjon av BrukerPlan, roller og ansvar

10:30 – 11:30:         Praktisk øving på case

11:30 – 12:15:          Lunsj

12:15 – 13:15:          Praktisk øving fortsetter

13:15 – 13:30:        Oppsummering og avslutning

Publisert: 5. august 2019

Sist oppdatert: 19. september 2019 kl. 14:44