BrukerPlan Buskerud

Forsiden/BrukerPlan Buskerud

BrukerPlan Buskerud

Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer at har et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer.

Hovedformålet med Brukerplan er å danne et informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester og på den måten sikre en best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

BrukerPlan Buskerud 02.11.2017

Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs