BrukerPlan og status i rus- og psykisk helsearbeidet i Vestfold

Forsiden/BrukerPlan og status i rus- og psykisk helsearbeidet i Vestfold

BrukerPlan og status i rus- og psykisk helsearbeidet i Vestfold

Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer at har et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer.

Hovedformålet med Brukerplan er å danne et informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester og på den måten sikre en best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

BrukerPlan 26.-27.10.2017

Se alle kurs
Se avholdte kurs
Utviklingsprogrammer
Skreddersydde kurs