Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i tjenesten vurderer har et rusproblem og/eller psykiske helseproblem.

Hovedformålet med Brukerplan er å danne et informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester og på den måten sikre en best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Tallene kan også brukes for å jobbe opp mot konkrete målgrupper i kommunen.

OPPLÆRINGEN ER DESSVERRE AVLYST PGA FOR FÅ PÅMELDTE!
Ta kontakt med Eva Linn Lilleheil på telefon 908 38 410 eller eva.lilleheil@korus-sor.no for å avtale egen opplæring.

Opplæringen er avlyst. Ta kontakt med Eva Linn Lilleheil på eva.lilleheil@korus-sor.no for å avtale egen opplæring

Publisert: 5. juli 2018

Sist oppdatert: 11. oktober 2018 kl. 15:11