Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

KoRus Sør arrangerer i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR) en digital fagdag. Tema for dagen er hva brukere og pårørende erfarer som viktig i egne bedringsprosesser. Fagdagen vil bygge på erfaringer fra gjennomførte temadager i rusbehandling. Håp og recovery vil være sentralt.

Vi ønsker kurset skal kunne gi kunnskap og inspirasjon for de som deltar.  Tema som samarbeid med barnevern, rettigheter, pakkeforløp, veien inn og ut fra rusbehandling, samarbeid med barn og pårørende og hverdagsliv i kommunen vil belyses. Fagdagen skal vise utfordringer, men hovedsakelig peke på løsninger brukere opplever som virksomme.

For mer informasjon om tidligere fagdager: https://rop.no/aktuelt/viser-mange-veier-til-et-bedre-liv/

Digital fagdag: "Hva er viktig for oss i våre bedringsprosesser" 20.05.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.
  • Tommy Sjåfjell, KoRus Sør og A-larm
  • Asle Bentsen, KoRus Sør
  • Marius Sjømæling, Organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR)
  • Line S Grønli, Kirkens bymisjon og Back in the Ring
  • Are Lerstein, Medvandrerne

Publisert: 3. mars 2021

Sist oppdatert: 12. mai 2021 kl. 14:07