Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

I Ungdata-undersøkelsene svarer en del ungdom at de har skadet seg selv eller forsøkt å ta sitt eget liv det siste året. På denne fagdagen vil vi legge fram noen resultater fra Ungdata-undersøkelsen, samt gi en bredere forståelse av fenomenet.

Fylkesmannen i Agder, KoRus Sør og RVTS (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) arrangerer en digital fagdag om forebygging av selvskading og selvmord den 2. februar 2021.

Målsetting:

  • Få mer kunnskap om de ungdommene som svarer at de har skadet seg selv eller forsøkt å ta sitt eget liv
  • Sette selvmordsforebygging på dagsorden og inspirere til selvmordsforebyggende tiltak på flere nivå i kommunen
  • Gi deltakerne på fagdagen økt trygghet i møte med temaene selvskading og selvmord
  • Gi deltakerne på fagdagen økt trygghet i møte med ungdommer som har selvskadingsatferd og selvmordstanker

Praktisk informasjon:
Vi kommer til å benytte Zoom som møteplattform. Det kan være lurt å teste ut Zoom i god tid før seminaret starter, og vi er tilgjengelige fra 08:30. Det hender at noen ikke får installert Zoom-klienten. Da kan man trykke «cancel» to ganger, slik at det dukker opp en link til en ren webversjon nederst i dialogen.

NB! Logg deg også gjerne på minst 10 minutter før seminaret starter slik at du får testet at du har lyd.

Vi ønsker at dere bruker kamera underveis når dere skal snakke med andre deltakere. Vær obs på at lyd bør «mutes» når en ikke snakker selv.

Har dere noen spørsmål i forkant så kan dere sende de til karoline.eik-aheim@korus-sor.no. Det samme gjelder om dere har problemer med å koble dere opp.

Det blir mulighet til å stille spørsmål underveis ved å benytte chat-en.

Digital fagdag om forebygging av selvskading og selvmord 02.02.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 8. desember 2020

Sist oppdatert: 29. januar 2021 kl. 20:47