Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi har lenge hatt kunnskap om at en helhetlig tilnærming som involverer familien er virksomt i møte med våre brukere og pårørende. På tross av dette er mye av behandling og oppfølging i dag er preget av individuell tilnærming, selv om mange av oss har kunnskapen, metodene og lovverket. Problemer og utfordringer blir ikke utviklet i et vakuum og kan ikke forstås uten at vi åpner blikket for sammenhenger. Det er viktig å se alle rundt mennesker med rus og psykiske helse utfordringer. Pårørende kan være en viktig resurs, samtidig som det er mennesker som også kan være i behov for hjelp for egen del. Vi håper at denne konferansen kan bidra til at fagfeltet og pårørende kan få økt kunnskap om helhetlig tilnærming med involvering av familier i vårt møte med brukere og pårørende.

Dagen arrangeres av KoRus – Sør og NKS veiledningssenter i samarbeid med Kristiansand kommune. 

Kl. 09.00 – 09.30    Registrering

Kl. 09.30 – 09.45    Velkommen

Kl. 09.50 – 10.30     Pårørendeinnlegg

Kl. 10.30 – 10.40    Pause

Kl. 10.40 – 12.15    Helhetlig tilnærming i møte med barn og unge. Hvordan ser vi hele familiesystemet? Kristin Imenes, seniorrådgiver KoRus – Sør

Kl. 12.15 – 13.00    Lunsj

Kl. 13.00 – 15.00    En gammel fastleges bekjennelser. Dagfinn Harr, overlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

Anne-Kristin Imenes har mange års erfaring fra arbeid i kommune som kommunepsykolog. Hun har også erfaring fra PPT, BUP og familievernkontor. Hun har ledet Psykologforeningens ad hoc utvalg om klinisk praksis og kompetansebehov hos psykologer i kommunene, og har skrevet boken ”Allmennpsykologi. Psykisk helsearbeid i kommunen”.

Anne-Kristin er utdannet psykolog og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Dagfinn Haarr er lege, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, nå kommuneoverlege i Kristiansand.
Han er svært opptatt av rusproblematikk og var i 15 år fastlege for over 300 pasienter forskjellige rusproblemer.
Han er godt kjent som en aktiv og kontroversiell debattant i diskusjonen rundt behandling av rusavhengige i Norge.

Dagfinn har tidligere fått allmennmedisinsk forskningspris, allmennmedisinsk skribentpris og fagrådet innen rusfeltets pris. Han er også faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Publisert: 15. februar 2019

Sist oppdatert: 18. februar 2020 kl. 12:34