Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Målet med opplæringen er kunnskap og kompetanseheving om hvordan møte elever med rusproblemer i ungdomsskole og videregående skole.

Skolen er en viktig arena for rusforebygging, blant annet fordi skolen både skal utdanne og danne hele mennesket. Men hva gjør du når du møter elever som strever med rusproblematikk? Hvordan komme i dialog, og hvem kan du samarbeide med?

Opplæringen består av fem undervisningsdager (både digitale og fysiske), oppfølging underveis, årlig fagdag og tilgang til en lukket facebookgruppe.

Temaer i undervisningen er blant annet:

  • kunnskap om ungdom og rusmidler
  • årsaker til rusbruk
  • hvordan ungdomshjernen påvirkes
  • oversikt og innføring i ulike rusmidler
  • innføring i samtalemetodikken MI (motiverende intervju)
  • oversikt og innblikk i aktuelle samarbeidspartnere, hjelpetjenester og rutiner

Opplæringsdagene består av foredrag, videoer, øvelser, refleksjoner og erfaringsdeling.

Sjekk mer informasjon på: https://www.korus-sor.no/verktoy/kjentmann/

Opplæringen er i et samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Fylkeskommunen.

Elever og rus, Buskerud 05.11.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 19. mai 2021

Sist oppdatert: 18. oktober 2021 kl. 10:20