Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

I Program for folkehelsearbeid i kommunene er evaluering viktig. Målet med denne samlingen er at kommunene lettere skal finne metoder og samarbeidspartnere for sitt evalueringsarbeid.

Bli kjent med forskningsmiljøene i vår region. Her møter du KoRus-Sør, Høgskolen i Sørøst-Norge, Regionsenter for barn og unges Psykiske helse (Rbup), Folkehelseinstituttet og Telemarksforskning.

Evaluering i folkehelsearbeid 19.04.2018

Publisert: 2. mars 2018

Sist oppdatert: 3. april 2018 kl. 09:36