Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Bakgrunn for fagdagen

Ungdata-undersøkelsen i Telemark 2018 viste at det er en del ungdom i Telemark som har skadet seg selv eller har forsøkt å ta sitt eget liv i løpet av de siste 12 månedene. RVTS har i oppdrag å spre kunnskap om «Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord», som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2017.

I samarbeid med KoRus-Sør og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) arrangerer RVTS en fagdag om livsmestring og forebygging 24. oktober 2019. Forskergruppen Oppvekst og utdanning ved USN er vertskap for arrangementet ved Campus Porsgrunn. Her ser vi nærmere på Ungdata-resultatene og hvordan kunnskap og forebygging kan styrkes.

Målsetting

  • Kunnskap om hvordan man kan styrke ungdom i å takle hverdagen
  • Sette selvmordsforebygging på dagsorden og inspirere til selvmordsforebyggende tiltak på flere nivå i kommunen
  • Gjøre veiledende materiell om forebygging av selvskading og selvmord kjent for kommunene og inspirere til at det tas i bruk på flere nivå
  • Gi deltakerne på fagdagen økt trygghet i møte med tema selvmord og selvskading
  • Gi deltakerne på fagdagen økt trygghet i møte med ungdommer som har selvmordstanker og selvskadingsadferd.

 

Fagdag om livsmestring og forebygging av selvskading og selvmord

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 30. august 2019

Sist oppdatert: 2. september 2019 kl. 15:37