Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Pårørende til rusavhengige og psykisk syke er i en vanskelig og belastende situasjon, ofte i veldig lang tid. Hva gjør det med dem? Hvordan kan de hjelpes? Hvem er de? Fagdagen vil gi økt kunnskap om pårørendes situasjon med spesielt fokus på barn og unge.

Fagdagen er for deltakere som har arbeidssted i kommuner og andre instanser i Vestfold.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Veiledningssenter for pårørende Sør-Norge

Send oss mail hvis du ønsker presentasjoner.

Fagdag om pårørende til rusavhengige og psykisk syke 03.10.2019

09.15:                  Velkommen

09.20 – 09.50:  Innlegg fra pårørende

09.50 – 10.00:  Kort benstrekk

10.00 – 12:30:   Anne Kristi Ruud – Hvordan snakke med barn som pårørende.

12:30 – 13:30:    Lunsj

13:30 – 15:30:    Fastlege og samfunnsengasjerte Gisle Roksund vil snakke om hvordan han møter pårørende. Hva kan mennesker mestre av  ubehag?
Helse/uhelse. Hvordan samarbeide?

15:30:                  Takk for i dag!

Anne Kirsti Ruud arbeider ved Nic Waals Institutt. Mye erfaring med samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Har undervist mye om dette temaet – for ansatte i psykiatrien, barnevern, skoler og barnehager. Arbeidet mye med barn utsatt for traumer – vold, seksuelle overgrep, ulike former for omsorgssvikt. Undervist mye sammen med RVTS – om hvordan møte traumeutsatte barn/ungdom. Opptatt av hvordan kommunisere med barn og ungdom på en måte som gjør at vi ikke krenker deres verdighet. Har skrevet boken «Hvorfor spurte ingen meg».

Gisle Roksund er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. Han har tidligere vært distriktslege i Ulvik og Granvin, kommunelege i Siljan, helsesjef i Skien og leder for Norsk forening for allmennmedisin. Han er nå fastlege ved Klosterhagen legesenter i Skien.

Publisert: 7. august 2019

Sist oppdatert: 29. januar 2020 kl. 13:09