Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi beklager å måtte meddele at alle våre arrangementer avlyses til og med mai 2020, på bakgrunn av smittefaren for koronaviruset. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, finne nye datoer for de planlagte arrangementene våre.

Alle våre ansatte er fremdeles tilgjengelige på telefon og mail. Kontaktinformasjon til ansatte finner du her: www.korus-sor.no/kontakt/

Pårørende til rusavhengige og psykisk syke er i en vanskelig og belastende situasjon, ofte i veldig lang tid. Hva gjør det med dem? Hvordan kan de hjelpes? Hvem er de? Målet med fagdagen er at fagpersoner vil få økt fokus og kunnskap om pårørendes situasjon med spesielt fokus på barn og unge, samt bli tryggere i å samtale med barn.

Fokus på pårørende og barn som pårørende er lagt vekt på i sentrale føringer.
ROP-retningslinjen
ROP-retningslinjen pårørende

Fra evalueringen av samme kurs høsten 2019:
Veldig nyttig, lærerikt, fint med eksempler fra samtaler, engasjerende, nyttige tips, + for humor på vanskelig tema.

Fagdagen er for deltakere som har arbeidssted i kommuner og andre instanser i Telemark og Vestfold.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Veiledningssenter for pårørende Sør-Norge

Anne Kirsti Ruud arbeider ved Nic Waals Institutt. Mye erfaring med samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Har undervist mye om dette temaet – for ansatte i psykiatrien, barnevern, skoler og barnehager. Arbeidet mye med barn utsatt for traumer – vold, seksuelle overgrep, ulike former for omsorgssvikt. Undervist mye sammen med RVTS – om hvordan møte traumeutsatte barn/ungdom. Opptatt av hvordan kommunisere med barn og ungdom på en måte som gjør at vi ikke krenker deres verdighet. Har skrevet boken «Hvorfor spurte ingen meg».

Gisle Roksund er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. Han har tidligere vært distriktslege i Ulvik og Granvin, kommunelege i Siljan, helsesjef i Skien og leder for Norsk forening for allmennmedisin. Han er nå fastlege ved Klosterhagen legesenter i Skien.

Publisert: 7. januar 2020

Sist oppdatert: 23. mars 2020 kl. 14:49