Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Barn som pårørende til rusavhengige og psykisk syke er i en vanskelig og belastende situasjon, ofte i veldig lang tid. Hva gjør det med dem? Hvordan kan de hjelpes? Hvem er de? Målet med fagdagen er at fagpersoner vil få økt fokus og kunnskap om pårørendes situasjon med barn og unge, samt bli tryggere i å samtale med barn.

Fokus på pårørende og barn som pårørende er lagt vekt på i sentrale føringer.
ROP-retningslinjen
ROP-retningslinjen pårørende

Fra evalueringen av samme kurs høsten 2019:
Veldig nyttig, lærerikt, fint med eksempler fra samtaler, engasjerende, nyttige tips, + for humor på vanskelig tema.

Fagdagen er for deltakere som har arbeidssted i kommuner og andre instanser i Telemark og Vestfold.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Veiledningssenter for pårørende Sør-Norge

Fagdag om pårørende til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser 08.09.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Anne Kirsti Ruud arbeider ved Nic Waals Institutt. Mye erfaring med samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Har undervist mye om dette temaet – for ansatte i psykiatrien, barnevern, skoler og barnehager. Arbeidet mye med barn utsatt for traumer – vold, seksuelle overgrep, ulike former for omsorgssvikt. Undervist mye sammen med RVTS – om hvordan møte traumeutsatte barn/ungdom. Opptatt av hvordan kommunisere med barn og ungdom på en måte som gjør at vi ikke krenker deres verdighet. Har skrevet boken «Hvorfor spurte ingen meg».

Ved behov for overnatting koster det kr 1090,- pr. person i enkeltrom på Bø Hotell.

Send en mail til post@bohotell.no og oppgi kode 115058

Publisert: 7. januar 2020

Sist oppdatert: 28. juni 2021 kl. 12:27