Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi beklager å måtte meddele at alle våre arrangementer avlyses til og med mai 2020, på bakgrunn av smittefaren for koronaviruset. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, finne nye datoer for de planlagte arrangementene våre.

Hensikten med dagen er å gi deg som fagperson kunnskap og bevissthet om:

  • rusforståelse i et ungdoms perspektiv
  • hvordan du kan samtale med ungdom om rusbruk
  • egen rolle i det å oppdage, gripe inn og handle ved en bekymring, og hvem/hvilke tjenester du kan samarbeide med

Fagdagen arrangeres i et samarbeid mellom Horten kommune og KoRus Sør

Fagpersoner fra KoRus Sør og lokale forebyggende tjenester i Horten kommune

Publisert: 5. mars 2020

Sist oppdatert: 12. mars 2020 kl. 14:17