Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

En dag med fokus på far. Vi etterspør rus, vold og psykisk helse til mor i svangerskap og i barseltiden, men hva med pappaene? Hva ønsker de av oss, og hva skal vi tilby dem? Skal vi ha et familieperspektiv i forhold til barna, – eller er det bare mødrene som gjelder? Hvordan forholder vi oss til fedre, der vold og rus er en del av historien?

Det finnes ingen enkle svar, men det finnes noe forskning, en del erfaringer og mye å reflektere over. På denne kursdagen ønsker vi å reflektere sammen over fars rolle og se det i forhold til våre roller på helsestasjonene og i kommunene. Dette er farsdag.

Dagen inneholder noe undervisning, men vi ønsker først og fremst å diskutere fedrenes betydning og rolle, og våre møter med dem.

Les mer om spedbarn og rus

Se alle kurs

Farsdag! En kreativ dag for fagpersoner som kan støte på en nybakt far 10.10.2017

Publisert: 25. januar 2017

Sist oppdatert: 17. august 2017 kl. 08:13