Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Dette kurset retter seg spesielt mot NAV-ansatte og består av 12 sammenhengende undervisningstimer fordelt på 8 ganger à 1 time. Kurset gir en grunnleggende innføring i forståelsen av rus, den rusavhengige, sammenhengen med psykisk lidelse og hvordan vi best kan få dialog og samarbeid. Fordi vi legger opp til gruppediskusjoner på hver arbeidsplass, er det en fordel at 2-5 melder seg på fra hver NAV-avdeling, og gjerne med leder inkludert. Men enkeltpersoner kan også melde seg på.

Vi her en begrenset kapasitet på linjer inn, slik at NAV-kontoret melder seg på med et navn og en adresse, mens vi håper det at det bak denne ene adressen altså finnes en gruppe på 2-5 personer.

Forelesningene vil bli holdt i samtid, med muligheter for dialog med foredragsholder. Foredragsholdere er Asle Bentsen, Nina Sterner, Reidar Pettersen Vibeto og Fred Rune Rahm, alle ansatt ved KoRus – Sør.

Om tekniske forutsetninger:
Du må kunne høre lyd (PC eller andre høytalere). Du bør ha mikrofon av litt god kvalitet (separat, eller på PC). Har du ikke mikrofon, kan du likevel delta ved å chatte. Kamera er unødvendig.

 

Kursplan “Rus, rusforståelse og tilnærming”
– 8 klokketimer tilsvarer 12 undervisningstimer

20. mars kl 14 – 15   NAV, utfordringer og muligheter i møte med rusproblematikk

11. april kl 14 – 15    Rusforståelse, kultur og utvikling

23. april kl 14 – 15   Rus, hjerne, kognisjon

04. mai kl 14 – 15    Rus og psykisk lidelse

14. mai kl 14 – 15     Hva vet vi om russituasjonen, ungdata/brukerplan

25. mai kl 14 – 15    Tilnærming og samtaleteknikk

04. juni kl 14 – 15   Recovery og brukermedvirkning

13. juni kl 14 – 15    Evaluering av kurset

Publisert: 14. februar 2018

Sist oppdatert: 28. juni 2018 kl. 13:26