Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi ønsker å ha fokuset på familie, – med både far og mor inkludert som likeverdige omsorgspersoner.  Ny barnelov kommer i 2020. Barneloven angår store deler av befolkningen og vil påvirke arbeidet til alle som jobber med barn, unge og familier. I mandatet til utvalget som arbeider med den nye loven oppmuntres det til vektlegging av omsorg fra begge foreldrene. Målsettingen er at foreldrene skal være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere.

Kurset arrangeres i samarbeid med RBUP og Bufetat

Påmelding gjøres på RBUP sin nettside: her

Publisert: 15. mars 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:59