Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Vi beklager å måtte meddele at alle våre arrangementer avlyses til og med juni 2020, på bakgrunn av smittefaren for koronaviruset. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, finne nye datoer for de planlagte arrangementene våre.

Alle våre ansatte er fremdeles tilgjengelige på telefon og mail. Kontaktinformasjon til ansatte finner du her: www.korus-sor.no/kontakt/

Selvutvikling og behandling av rus og psykiske lidelser basert på en integrasjon av faglig anerkjente kunnskaps- og evidensbaserte behandlingsmetoder som har dokumentert svært gode behandlingsresultater. Et bidrag særlig basert på affektbevissthets- og medfølelsesfokusert terapi (sentral i nyere kognitiv adferdsterapi), samt vitenskap om visdom, kjærlighet, mot, styrke, helse og livskvalitet. Dette er et godt grunnlag for en recovery tilnærming, samt for traumebevisst omsorg som Andreas Aamodt var med på å utvikle da han tidligere arbeidet for RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Kursdagen skal bidra til økt kompetanse på følelser, ønsker og behov i oppfølging/behandling av mennesker med rusproblemer og/eller psykiske problemer.

Psykologspesialist Andreas Aamodt fra FACT teamet ved Sørlandet sykehus HF. Godkjent psykoterapilærer av professor Jon T. Monsen ved Universitetet i Oslo og Institutt for Affektteori og Psykoterapi (IATP).»

 

Publisert: 21. januar 2020

Sist oppdatert: 15. april 2020 kl. 14:27