Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi inviterer rusteam, vurderingsinstanser, samarbeidende institusjoner/instanser, brukerorganisasjoner og andre til ett halvdagsmøte her på Borgestadklinikken. Hensikten med møtet er å informere om de ulike behandlingstilbudene ved våre avdelinger i Skien og Borgestad, og få innspill og ha en dialog med dere om samarbeid og tjenester.

Blå Kors Borgestadklinikken starter 1.juli nytt tilbud for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP). Vi vil gjerne ha innspill fra dere i planleggingen av tilbudet.

Seksjonsledere, fagsjef, leder av vurderingsteam, avdelingsoverlege og konstituert direktør er blant de som vil være til stede i møtet.

Informasjon- og samarbeidsmøte om Borgestadklinikkens tilbud

12.00-12.30:       Enkel lunsj  (rundstykker og kaffe/te)

12.30-13.15:       Borgestadklinikkens tilbud etter anbud og ny avtale- informasjon om

behandlingstilbudene

13.15-13.30:       Nytt tilbud: Brukerstyrte plasser

13.30-13.45:       Borgestadklinikken som vurderingsinstans

13.45-14.00:       Pause

14.00-14.45:       Ny ROP enhet. Presentasjon og dialog

14.45-15.00:       Spørsmål og avslutning

Publisert: 4. april 2018