Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Denne dagen er spesielt for dere som fikk tilskudd i desember 2019. Hensikten med møtet er å sikre at dere får god informasjon om oppdrag og krav under tilskuddsordningen, og elementene i modellutviklingsarbeidet. Dere har foran dere et både krevende, spennende og viktig prosjektarbeid. Det er viktig at arbeidet har en god forankring i ledelsen i kommunen. Vi anbefaler derfor at det på denne dagen møter representanter fra kommuneledelsen, i tillegg til representanter fra viktige enheter i prosjektet. Om dere har fått engasjert prosjektleder er dette også en viktig person. Dere kan møte med så mange personer dere ønsker fra hver kommune, men vi anbefaler 3-4 stykker.

Vi vil be om at dere fra kommunen forbereder et kort innlegg om det forankringsarbeidet som er gjort i egen kommunen, og hvor langt dere er kommet i arbeid med å etablere prosjektgruppe og engasjere prosjektleder.

Det blir satt av god tid til spørsmål.

Vi gjør oppmerksom på at dere finner mye nyttig informasjons på nettsiden forebygging.no/BTI.

http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/

BTS informasjonsmøte nye kommuner 11.03.2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 15. januar 2020

Sist oppdatert: 21. januar 2020 kl. 09:01