Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

I region sør er det flere nye kommuner som har fått tilskudd under den nye tilskuddsordningen, «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn».

I samarbeid med Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og Helsedirektoratet inviterer KoRus – Sør i den forbindelse til et fellesmøte.

Tema for møtet er:

  • Informasjon om regelverk for tilskuddsordningen
  • Presentasjon av bufdirs tilbud til kommunene
  • Informasjon om KoRus rolle i arbeidet
  • Informasjon om Regionalt team for Bedre Tverrfaglig Innsats
  • BTI undersøkelsen
  • Presentasjon av nettsiden forebygging.no/BTI
  • Drøfting av nettverksbygging regionalt

Vi anbefaler at alle kommuner deltar med minimum to personer.
Det er viktig at kommunen får en god forståelse for oppdraget. Det er erfaring for at det kan være litt utfordrende og sammensatt. Dette er en god anledning til å få avklart spørsmål.

Det blir enkel servering.

BTI informasjonsmøte 25.04.2019

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 28. februar 2019