Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

«Kjentmann» er en beredskapsordning til bruk i ungdoms- og videregående skole, der målet er å sette skolen i stand til å oppdage og håndtere problematisk rusbruk blant elevene på en konstruktiv måte.

De som ønsker å bli «Kjentmann» på sin skole deltar i en seminarrekke bestående av 5 heldagssamlinger. Opplæringen inneholder blant annet hvordan rusmidler påvirker hjernen, hva som er beskyttelses- og risikofaktorer, hvordan skolen kan forebygge rusbruk og hvordan skolen kan samarbeide med eksterne hjelpetilbud. Det er også satt av 2 dager til samtalemetoden motiverende intervju. Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser.

Grunnleggende for «Kjentmann» er at skolen hverken skal overreagere eller være likegyldig, men bringe eleven videre i hjelpeapparatet på en ivaretakende måte, og i et tempo eleven kan følge. En ambisjon bak «Kjentmann» er å gi elever med begynnende rusproblemer en opplevelse av omsorg og inkludering fra skolens side; ikke avvisning og fordømmelse. «Kjentmann» gir råd i forhold til å oppdage og se elever med rusproblematikk, kommunikasjon og samtale om rus med elever, foresatte og andre ansatte ved skolen, samt kontakt med eksterne samarbeidspartnere for skolen.

Kjentmann er utviklet ved KoRus – Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene.

Les mer om Kjentmann

Kjentmann 2018/2019

Publisert: 27. april 2018

Sist oppdatert: 7. januar 2019 kl. 15:08