Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Vi beklager å måtte meddele at alle våre arrangementer avlyses til og med mai 2020, på bakgrunn av smittefaren for koronaviruset. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, finne nye datoer for de planlagte arrangementene våre.

ROP-retningslinjen forventer at kommunene skal ha kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Dette er et introduksjonskurs som kan være aktuelt for både ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi: prinsipper, begrep og arbeidsmåter. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

ROP-retningslinjen

Vi forbeholder oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen.
Du vil få beskjed om du har fått plass på kurset innen 2. april.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Peter Prescott er spesialist i klinisk psykologi og arbeider i Helse Bergens OCD-team og som universitetslektor ved UiB. I tillegg underviser han og veileder han i kognitiv terapi og motiverende intervju. Han har arbeidet med rusmiddelproblemer og voksenpsykiatri og har tatt videreutdanning i kognitiv og metakognitiv terapi. Medlem av MINT og Norsk forening for kognitiv terapi.

Publisert: 21. februar 2020

Sist oppdatert: 12. mars 2020 kl. 14:21