Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Kursdagene er avlyst pga covid-19. Nye datoer kommer når det er klart.

ROP-retningslinjen forventer at kommunene skal ha kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Dette er et introduksjonskurs som kan være aktuelt for både ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi: prinsipper, begrep og arbeidsmåter. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

ROP-retningslinjen

Vi forbeholder oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen.
Du vil få beskjed om du har fått plass på kurset innen 16. november.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Peter Prescott er spesialist i klinisk psykologi og arbeider i Helse Bergens OCD-team og som universitetslektor ved UiB. I tillegg underviser han og veileder han i kognitiv terapi og motiverende intervju. Han har arbeidet med rusmiddelproblemer og voksenpsykiatri og har tatt videreutdanning i kognitiv og metakognitiv terapi. Medlem av MINT og Norsk forening for kognitiv terapi.

Publisert: 21. februar 2020

Sist oppdatert: 19. november 2020 kl. 13:58