Laster Arrangementer

ROP-retningslinjen forventer at kommunene skal ha kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Dette er et introduksjonskurs som kan være aktuelt for både ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi: prinsipper, begrep og arbeidsmåter. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Vi forbeholder oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen.
Du vil få beskjed om du har fått plass på kurset innen 19. oktober

Kurset arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, og Statsforvalteren i Telemark og Vestfold.

Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi, VT 02.-03.12.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 2. september 2021

Sist oppdatert: 6. september 2021 kl. 12:28