Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Viktige tema i rusfeltet og for Borgestadklinikken blir berørt; brukermedvirkning, pårørendes plass i rusfeltet og hva forteller forskningen oss om rusavhengige gravide og deres muligheter for å leve et rusfritt liv som mødre? Vi har også fokus på håp og endringsarbeid.

Velkommen til vårt jubileumsseminar i Skien!

Se alle kurs her

Jubileumsseminar Borgestadklinikken 40 år

Publisert: 29. mai 2017

Sist oppdatert: 23. juni 2017 kl. 10:58