Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Mål
Styrke beskyttende faktorer når det gjelder psykiske helseplager og veilede foreldre i forkant av ungdomstida. Forebygge alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer. Forbedre samarbeidet mellom hjem og skole, bygge gode foreldrenettverk samt øke ungdommenes sosiale kompetanse.

Målgruppe
Lærere, helsesøstre, miljøarbeidere, PPT ansatte, ansatte i barnevern/psykisk helse for barn og unge og/eller ansatte ved familievernkontor.

Vi tilbyr:

 • To dagers instruktøropplæring. Mulighet for å bli sertifisert kursholder etter å ha gjennomført hele programmet i skolen minst en gang.

Dag 1: Ungdom og rusmidler. Bakgrunn for “Kjærlighet og Grenser”. Grunnleggende om oppbyggingen av manual, arbeidsark, digitale filer og samlingene. Grundig gjennomgang av Steg 1 og 2.

Dag 2: Presentasjon av Steg 3 – 7.  Presentasjon av Steg 8: Oppfølgingssteg. Rekruttering av ledere og deltakere til programmet – erfaringer og råd. Åpen time – Spørsmål og kommentarer.

Dere forplikter dere til å:

 • Gjennomføre opplegget i tråd med manualen.
 • Dekke egne reise- og oppholdsutgifter.

Hvorfor bør kommunen delta:

 • Ungdataundersøkelsene viser at en stor del av ungdommene (spesielt jenter) sliter med psykiske helseplager.
 • Innholdet i K&G bygger på anerkjent forskning om risiko- og beskyttelsesfaktorer.
 • Metodene som brukes er beslektet med handlings- og refleksjonsveiledning, motiverende intervju og kognitiv terapi, og bygger først og fremst på refleksjon over utfordringer i hverdagen for familier med unge i 10 – 14 års alderen.
 • I tillegg til å bygge oppunder beskyttelsesfaktorer hos ungdommene, bygger programmet også gode sosiale nettverk blant foreldrene.
 • Kjærlighet og grenser bygger et positivt samarbeid mellom skole og hjem.

 

Er du interessert i å delta? Ta kontakt med Eva Linn Lilleheil/Eli Marie Wiig

 • En Cochrane review fra 2003 peker på SFP (Strenghtening Families Programme, oversatt til Kjærlighet og grenser på norsk) som det mest lovende av over 50 ulike innsatser med overskrift «Universal family-based intervention programs for alcohol misuse in young people» (Foxcroft et al., 2003) I denne metastudien inngår både europeiske og amerikanske forskningsstudier.
 • Nordahl–rapporten fra 2006 peker på K&G som ett av få forebyggende program i bruk i norsk skole med sannsynlig effekt.
 • I en kunnskapsoppsummering fra KoRus – Vest Bergen fra 2010 (Bolstad et al. 2010), refereres det til at Number Needed to Treat for SFP er 9:1. (Må gi intervensjonen til 9 ungdommer for å avverge tidlig debut eller problembruk hos én – altså svært gode forebyggingstall).

Vurderinger av programmet:

https://www.ungsinn.no/post_tiltak/kjaerlighet-og-grenser/

 

Følg oss på facebook:

https://www.facebook.com/groups/1111928738828354/?fref=ts

Se informasjonsvideo om programmet:

Publisert: 30. oktober 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:59