Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Gjennom forebyggende og helsefremmende innsats ønsker vi å motivere unge jenter mellom 13 og 21 år til å skape gode jentefellesskap. Unge jenter står overfor store krav til å lykkes i dagens samfunn, og mange opplever seg utenfor. Forskning viser at venninnerelasjoner har særlig betydning for jenter. Dette fordi vennskap kan fungere forebyggende. I jentegrupper og nettverkstiltak vil jentene gjennom dialog, holdningsskapende øvelser og aktiviteter gis kunnskap og refleksjon om hvordan de gjennom styrking av selvtillit kan ta styring over egne valg i livet.

Jentesnakk 21.09.2017

Publisert: 10. januar 2017

Sist oppdatert: 23. juni 2017 kl. 11:18