Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Kursleder Tom Barth har i de siste 10 årene holdt kurs om MI i grupper i Norge og andre Europeiske land. Et fullstendig gruppekurs går vanligvis over tre dager, med omfattende gruppeøvelser. På inspirasjonsdagen vil det gis en kortere oversikt, og noen eksempler. Tom vil snakke om både psykoedukative motivasjonsgrupper og de mer prosessorienterte MI-gruppene. Det blir beskrevet forskjellige eksempler på MI gruppearbeid. Og det vil bli en lengre øving i mindre grupper der man fokuserer på et eget endringstema.

Deltakerne skal gjennom dagen:
– få en oversikt over MI i grupper
– få en opplevelse av hvordan det er å være deltaker i en MI-gruppe
– tenke på hvordan samtaleteknikken må tilpasses til gruppeformat
– se hvordan deltakere med ulike mål kan jobbe sammen i gruppe
– se på samarbeid mellom gruppeledere
– reflektere over hvilken nytte MI-grupper kunne ha i egen arbeidssituasjon

Motiverende intervju (MI) er utviklet til bruk i individuelle samtaler, men har også vært brukt i grupper – på forskjellige måter.
Velasques et al (2001) og Sobell & Sobell (2011) er eksempler på MI-forståelse integrert i en gruppeprosess som også er preget av kognitiv-atferdsterapeutisk forståelse.
I disse praktisk orienterte manualene beskrives psykoedukative grupper, med undervisning, øvelser, rollespill etc innrettet på arbeid med rusmiddelavhengighet. Målet er at deltakerne skal forstå hvordan motivasjon og mestrings-kompetanse (mestringstillit) spiller sammen i endringsprosesser.

Wagner & Ingersoll (2012) er det klareste eksempelet på hvordan man kan tenke MI i gruppe. Det er tydeligere prosessorientert enn de to første og viser hvordan MI samtaleteknikk kan tilpasses til gruppeformat. Målet er at den enkelte deltaker skal benytte gruppen til å bli oppmerksom på, og bygge personlig indre motivasjon til endring.

En kortere beskrivelse av MI-grupper finnes i kapittel 11 av Barth, Børtveit & Prescott (2013)

I Norge blir MI-inspirerte grupper brukt både i rus/avhengighets behandling og i helsefremmende arbeid, for eksempel på Frisklivssentraler.

Les mer om MI her

Inspirasjonsdagene har vært fullbooket, det er lurt å være tidlig ute med påmelding dersom du vil sikre deg en plass!

MI inspirasjonsdag 26.08.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 20. november 2020

Sist oppdatert: 12. august 2021 kl. 10:43