Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjon for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

Kurset vil veksle mellom forelesninger, illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil det det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Vi forbeholder oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen.

Du vil derfor få beskjed om du har fått plass på seminaret innen 24. april.

Les mer om MI her

Beklager, kurset er dessverre fullbooket. Ta kontakt på hanne.kvammen@borgestadklinikken.no for å sette deg på venteliste

Tore Børtveit er Psykolog, spesialist i klinisk psykologi. Psykologutdannet ved Universitetet i Bergen i 1990 og har mangeårig erfaring som klinisk psykolog i arbeid med rus og avhengighetsproblemer. Jobber nå som psykologspesialist i almennpsykiatrisk poliklinikk ved lokalt DPS (Solli DPS). Han har videreutdanning i kognitiv terapi (NFKT) og metakognitiv terapi (MCT-Institute). Medlem av MINT inc, som er et internasjonalt nettverk for trenere i Motiverende intervju.

Børtveit har vært MI-trener siden 1994 og har holdt en rekke kurs i Motiverende intervju i Norge og Sverige både på grunnleggende nivå og på fordypningsnivå. Han skrev i 2001 sammen med Tom Barth og Peter Prescott boken Endringsfokusert Rådgivning, som var første MI-bok på norsk. Har senere skrevet boken Helse og atferdsendring sammen med Peter Prescott. Dette er en bok om MI innrettet mot helsetjenestearbeid.

Publisert: 12. januar 2018

Sist oppdatert: 30. januar 2018 kl. 13:02