Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi beklager å måtte meddele at alle våre arrangementer avlyses til og med mai 2020, på bakgrunn av smittefaren for koronaviruset. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, finne nye datoer for de planlagte arrangementene våre.

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

Kurset vil veksle mellom forelesninger, illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil hvor det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Telemark og Vestfold.

Vi forbeholder oss retten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen. Du vil få beskjed om du har fått plass på kurset innen 12. mars.

Les mer om MI her

Titti Huseby er utdannet sosionom. Hun har over 30 års bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra rus- og psykiatrifeltet. I tillegg har hun de siste 13 årene vært ansatt ved KoRus Sør med ansvar for prosjektarbeid, undervisning og veiledningsoppdrag. Rus i et familie- og generasjonsperspektiv samt hovedansvar for opplæringstilbud til kommuner og spesialisthelsetjeneste i samtalemetoden Motiverende Intervju har stått sentralt. Hun er medlem av det internasjonale MI nettverket MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers.

Publisert: 22. januar 2020

Sist oppdatert: 12. mars 2020 kl. 14:15