Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

Kurset vil veksle mellom forelesninger, illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil hvor det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark og Vestfold.

Vi forbeholder oss retten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen. Du vil få beskjed om du har fått plass på kurset innen 28. september.

Les mer om MI her

 

MI 25.-26.10 & 16.11.2018

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 5. september 2018

Sist oppdatert: 15. oktober 2018 kl. 13:07