Laster Arrangementer

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

Kurset vil veksle mellom forelesninger, illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil hvor det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Telemark og Vestfold.

Vi forbeholder oss retten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen. Du vil få beskjed om du har fått plass på kurset innen 14. september.

Les mer om MI her

MI 03.-04.11 og 24.11.2021, Vestfold og Telemark

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Titti Huseby er utdannet sosionom. Hun har over 30 års bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra rus og psykiatrifeltet.
I tillegg har hun de siste 13 årene vært ansatt ved KoRus – Sør med ansvar for prosjektarbeid, undervisning og veiledningsoppdrag. Rus i et familie- og generasjonsperspektiv samt hovedansvar for opplæringstilbud til kommuner og spesialisthelsetjeneste i samtalemetoden Motiverende Intervju har stått sentralt. Hun er medlem av det internasjonale MI nettverket MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers. Titti Huseby har gått av med pensjon, men tar fortsatt oppdrag for Korus.

Onsdag 3. november:
Kl. 09.30   Registrering
Kl. 10.00   Møtestart
Kl. 12.30   Lunsj
Kl. 17.00   Møteslutt

Torsdag 4. november:
Kl. 08.30   Møtestart
Kl. 12.00   Lunsj
Kl. 15.30   Møteslutt

Onsdag 24. november:
Kl. 08.30   Møtestart
Kl. 12.00   Lunsj
Kl. 15.30   Møteslutt

Pauser underveis

Publisert: 17. august 2021

Sist oppdatert: 2. september 2021 kl. 18:18