Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi vet i dag at alkoholbruk er en medvirkende faktor til innleggelse under hver fjerde sykehusbehandling. I tillegg er alkoholbruk og misbruk et stadig økende problem for ulike primærhelsetjenester ute i kommunene.

Imidlertid opplever mange i tjenestene det som utfordrende å  tematisere «vanlig» bruk og misbruk uten å moralisere eller snakke om avhengighet.
Gjennom denne konferansen over to dager vil vi derfor belyse:

Når og hvordan bør vi snakke med pasienter og brukere på sykehus og i kommunen om alkoholbruk?
Det vil bli innlegg fra ulike sykehus og fastleger som har erfaringer med tematikken.

Ulike verktøy for tidlig intervensjon og kartlegging vil bli presentert, og det vil være et fokus på den økende gruppen eldre som får somatiske helseutfordringer på grunn av «vanlig» bruk.

Formål: Økt bruk av kartleggingsverktøy og helsegevinst for brukere og pårørende gjennom tidlig intervensjon, og økt kompetanse om sammenhengen mellom somatisk sykdom og alkohol

Konferansen arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, sykehusene i regionen, samt NAPHA og RVTS. 

Ved manglende oppmøte blir faktiske kostnader fakturert.

Når og hvordan bør vi snakke med brukere og pasienter om alkoholbruk 22.-23.08.2022

 • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.
Kurset er godkjent med:

 • 13 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister
 • Allmennmedisin: godkjennes med 13 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av
  retten til tilleggstakst).
 • Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
  spesialistenes etterutdanning.Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.
  Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

Venter svar fra Norsk sykepleierforbund:

 • meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Publisert: 29. oktober 2021

Sist oppdatert: 18. august 2022 kl. 14:10