Laster Arrangementer

Vi vet i dag at alkoholbruk er en medvirkende faktor til innleggelse under hver fjerde sykehusbehandling. I tillegg er alkoholbruk og misbruk et stadig økende problem for ulike primærhelsetjenester ute i kommunene.

Imidlertid opplever mange i tjenestene det som utfordrende å  tematisere «vanlig» bruk og misbruk uten å moralisere eller snakke om avhengighet.
Gjennom denne konferansen over to dager vil vi derfor belyse:

Når og hvordan bør vi snakke med pasienter og brukere på sykehus og i kommunen om alkoholbruk?
Det vil bli innlegg fra ulike sykehus og fastleger som har erfaringer med tematikken.

Ulike verktøy for tidlig intervensjon og kartlegging vil bli presentert, og det vil være et fokus på den økende gruppen eldre som får somatiske helseutfordringer på grunn av «vanlig» bruk.

Formål: Økt bruk av kartleggingsverktøy og helsegevinst for brukere og pårørende gjennom tidlig intervensjon, og økt kompetanse om sammenhengen mellom somatisk sykdom og alkohol

Konferansen arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

Ved manglende oppmøte blir faktiske kostnader fakturert.

Når og hvordan bør vi snakke med brukere og pasienter om alkoholbruk 22.-23.08.2022

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Vi søker om:

  • vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister
  • meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i rus- og avhengighetsmedisin
  • valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Publisert: 29. oktober 2021

Sist oppdatert: 12. januar 2022 kl. 15:49