Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Landet vårt byr på en rik og mangfoldig natur, med skog, fjell, vidder og hav. Interessen for friluftsliv er stor, og allemannsretten gir oss muligheten til å oppleve og bruke naturen rundt oss. Flere studier viser at naturen har god effekt på oss mennesker. I tillegg er den lett tilgjengelig, gratis, og uten bivirkninger. I møte med rus- og psykiatritjenester skjer likevel mesteparten av møter, samtaler og behandling innendørs. Gjennom ulike foredrag og innfallsvinkler håper vi denne dagen inspirer deg, enten du er leder, ansatt, fastlege, bruker eller pårørende, til å ta i bruk dyr- og naturen rundt oss som et helsebringende virkemiddel både i oppfølging, behandling og hverdagsliv.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Vestfold og Telemark. 

Naturen som helsebringende virkemiddel 10.06.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Utskriftsvennlig program

Torsdag 10. juni

09.00-09.05: Velkommen ved Reidar P. Vibeto

09.05-10.00: Psykolog med sovepose ved Johanne Refseth

10.00-10.45: Recovery, meningsfull aktivitet og Brukerplan ved Tommy Sjåfjell

10.45-10.55: Pause

10.55-11.40: Hvordan bruke dyr som helsefremmende tiltak ved Siv Tonje Luneng

11.40-12.10: Lunsj

12.10-12.55: Naturen og vår hjerne ved Fred Rune Rahm

12.55-13.05: Pause

13.05-13.50: Medvandrerne ved Are Lerstein & Raymond Tollefsen

13.50-14.00: Avslutning

Informasjon om foredragsholderne, Naturen som helsebringende virkemiddel

Johanne Refseth, psykolog. @psykolog.med.sovepose

Raymond Tollefsen og Are Lerstein fra Medvandrerne

Tommy Sjåfjell, rådgiver KoRus Sør

Fred Rune Rahm, seniorrådgiver KoRus Sør

Siv Tonje Luneng, seniorrådgiver KoRus Sør

Publisert: 18. februar 2021

Sist oppdatert: 1. juni 2021 kl. 12:02