Laster Arrangementer

Endepunktet for hvordan vi er, oppfører oss, og påvirkes av miljø og andre mennesker har som felles endepunkt i nevrobiologien. Det gjelder hele vår personlighet, hvordan vi er i stand til å forholde oss til oss selv og andre, og hvordan vi oppfører oss for å løse utfordringer. Dette grunnkurset i nevrobiologi vil for noen være en utdyping av den forståelsen vi har av oss selv og av andre, det viser kompleksiteten i nevrobiologien, og kan gi et bedre grunnlag for å forstå hvorfor og hvordan ting kan gå galt. Kurset kan også peke på de mulighetene hver enkelt har ved at nevrobiologien er i en stadig endring gjennom livet, og at disse endringene også kan påvirkes og styres i på en måte som hjelper oss til å realisere våre ønsker og mål.

Kurset vil se spesielt på rus og rusmidlers betydning inn i disse funksjonene. Selv om vi vet en del, er det mye vi ikke vet, og det betyr at du som tar dette kurset skal gå gjennom det med en spørrende og kritisk holdning.

Viktigere enn detaljene i kurset er en slags forståelse av hvordan alt henger sammen med alt.

Nettkurset finner du her.

Publisert: 4. mai 2020

Sist oppdatert: 21. august 2020 kl. 13:09