Laster Arrangementer

Nettkurs i kartleggingsverktøyene AUDITAlkohol-EDUDITDUDIT-ESCL-10 og Miniscreen, med kontrollspørsmål og automatisk kursbevis.

Kurset er initiert av Drangedal kommune og utarbeidet i et samarbeid mellom KoRus Sør og Blå Kors Borgestadklinikken.

Det tar for seg sentrale kartlegginger på rus- og psykisk helse feltet, basert på kompetansekrav til kommunene slik det kommer til uttrykk i styrende dokumenter.

Du kan velge om du vil gjennomføre kurset uten videre, men om du ønsker en bekreftelse, må du svare på noen få kontrollspørsmål før du får tilsendt en bekreftelse på gjennomført kurs.

Nettkurset finner du her

Publisert: 23. januar 2020

Sist oppdatert: 8. desember 2020 kl. 12:58