Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Du, som har deltatt på opplæringsdagene i Barn i rusfamilier sammen med Frid Hansen og Hilde J Løberg, inviteres nå til en oppfølgingsdag med fokus på samtaler med barn og samtaler med foreldre.

Hvordan har det vært å utføre samtalene etter opplæringsdagene?

  • Hva har blitt enklere?
  • Hvilke utfordringer har du møtt på?
  • Kanskje har du noen erfaringer eller tips du ønsker å dele med andre?

Vi ønsker en fagdag med innledninger, øvelser og refleksjoner om hvordan vi kan bli tryggere i å gå fra undring og konkretisering av observasjoner til hvordan dele bekymringer med kollegaer og samtale med barn og foreldre.

Dere bringer inn konkrete utfordringer i forkant. Se påmeldingsskjema

Ønsket vårt er at hver kommune melder på tre personer. En person fra barnehage, en fra skole og en fra en hjelpetjeneste. Det viktige er at minst en av de påmeldte er medlem av kommunens ressursgruppe og har ansvar for å tenke ivaretakelse av tematikken i kommunen.

Vi, Frid Hansen og Hilde J. Løberg lager et mer detaljert program på bakgrunn av tilbakemeldingene dere gir oss. Påmeldte deltakere får tilsendt programmet når det nærmer seg fagdagen 4. mai.

For at denne dagen skal bli mest mulig hensiktsmessig, trenger vi innspill fra deg som deltaker på hvilke konkrete utfordringer du står overfor eller har stått overfor, når hensikten er å samtale med barn og foreldre på et tidlig tidspunkt.

  1. Hvilke utfordringer/dilemmaer har du stått overfor i samtaler med barn?
  2. Hvilke utfordringer/dilemmaer har du stått overfor i den nødvendige samtalen med foreldre?
  3. Er det spesielle organisatoriske eller samhandlingsutfordringer vi bør fokusere på?
  4. Hvor er du nå med barrierene dine?
  5. Hvilken god erfaring eller tips har du om samtalene, som andre vil kunne ha nytte av?
    (Innspillene skriver dere rett i påmeldingsskjema)

Dagen vil ta utgangspunkt i roller og mandat hos pedagoger i barnehager og skoler. Men hjelpetjenestene er viktige å ha med – slik som vi pleier!

Oppfølgingsdagen (faginnhold og lunsj) er gratis! Det er derfor første-mann-til mølla prinsippet (3 fra hver kommune). En person melder på alle deltakerne – se eget påmeldingsskjema.

Ved spørsmål ta kontakt med Hilde Jeanette Løberg
Telefon: 90839055

Publisert: 21. februar 2017

Sist oppdatert: 28. juni 2017 kl. 08:49