AVLYST: Opplæring i «Kjentmann»

Forsiden/Barn, Kurs/AVLYST: Opplæring i «Kjentmann»

AVLYST: Opplæring i «Kjentmann»

Laster Hendelser

Vi beklager å måtte meddele at alle våre arrangementer avlyses til og med mai 2020, på bakgrunn av smittefaren for koronaviruset. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, finne nye datoer for de planlagte arrangementene våre.

Alle våre ansatte er fremdeles tilgjengelige på telefon og mail. Kontaktinformasjon til ansatte finner du her: www.korus-sor.no/kontakt/

Kjentmann har som mål å samle og øke kompetansen innen rusforebygging og tidlig intervensjon for ansatte i ungdomsskole og videregående skole. Dette er i tråd med den nasjonale retningslinjen «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge».

Opplæringen går over fem dager. Deltakerne får bl.a. kunnskap om ungdom og rusmidler, årsaker til rusbruk, kompetanse i hvordan du møter ungdom som har rusproblemer, innføring i samtalemetoden Motiverende Intervju (MI) og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.

Opplæringsdagene består av foredrag, videoer, øvelser, refleksjoner og erfaringsdeling.

Les mer om «Kjentmann» her

Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs