Opplæring i «Kjentmann»

Forsiden/Barn, Kurs/Opplæring i «Kjentmann»

Opplæring i «Kjentmann»

Laster Hendelser

Kjentmann har som mål å samle og øke kompetansen innen rusforebygging og tidlig intervensjon for ansatte i ungdomsskole og videregående skole. Dette er i tråd med den nasjonale retningslinjen «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge».

Opplæringen går over fem dager. Deltakerne får bl.a. kunnskap om ungdom og rusmidler, årsaker til rusbruk, kompetanse i hvordan du møter ungdom som har rusproblemer, innføring i samtalemetoden Motiverende Intervju (MI) og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.

Opplæringsdagene består av foredrag, videoer, øvelser, refleksjoner og erfaringsdeling.

Les mer om «Kjentmann» her

Kjentmann opplæring 2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.
Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs