Laster Arrangementer

Kjentmann har som mål å samle og øke kompetansen innen rusforebygging og tidlig intervensjon for ansatte i ungdomsskole og videregående skole. Dette er i tråd med den nasjonale retningslinjen «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge».

Dette er dag 4 og 5 av opplæringen. Deltakerne får bl.a. kunnskap om ungdom og rusmidler, årsaker til rusbruk, kompetanse i hvordan du møter ungdom som har rusproblemer, innføring i samtalemetoden Motiverende Intervju (MI) og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.

Opplæringsdagene består av foredrag, videoer, øvelser, refleksjoner og erfaringsdeling.

Les mer om «Kjentmann» her

Kjentmann, fagdag 27.10.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 16. januar 2020

Sist oppdatert: 8. september 2021 kl. 10:48