Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Helsedirektoratet har lansert et pakkeforløp om gravide og rusmidler. Dette gjelder fra 1. januar 2020.

Hvert år fødes over 500 barn med skader eller abstinenser som er direkte tilknyttet mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidler, skal sikre at flere gravide som sliter med rusmiddelbruk blir fanget opp så raskt som mulig og at de får god oppfølging og koordinerte tjenester.

Denne kursdagen ønsker vi å dele kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer pakkeforløpet vil kunne gi våre kommuner og spesialisthelsetjenesten. Gjennom fremlegg og dialog fra ulike faginstanser ønsker vi å bli kjent med hverandre som samarbeidspartnere inn mot hjelpen til sårbare gravide, partneren og det ufødte barnet.

Her finner du Pakkeforløp Gravid og Rusmidler:
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-rusmidler

Publisert: 7. januar 2020

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:59