Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

I et samarbeid mellom Statsforvalterne i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, NAPHA, helseforetakene i regionen og KoRus Sør inviterer vi til en to-dagers konferanse om pakkeforløp 27. og 28. oktober 2021. Konferansen er en oppfølging av fjorårets konferanse om pakkeforløp.

Konferansen vil se på evalueringene av pakkeforløpene. Videre: Planlegging av utskriving etter behandling i spesialisthelsetjenesten, samarbeid, og oppfølging i kommunene.

Sentrale temaer og erfaringer vi ønsker å belyse:

  • Rutiner og praksis med avsluttende samarbeidsmøter
  • Erfaringer knyttet til forløpskoordinering, medvirkning og informasjon til brukere.
  • Samhandling, samarbeid, barrierer og muligheter i pakkeforløpet.
  • Betydningen av brukermedvirkning, hverdagsliv, aktivitet og recovery-orientering

Kurs med opphold finansieres av Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
For deltakere fra region Buskerud vil Statsforvalteren i Viken dekke kostnadene for deltakere. 

Pakkeforløp 27.-28.10.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 15. april 2021

Sist oppdatert: 22. oktober 2021 kl. 12:59