Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Stress øker både voldsrisiko og rusrisiko. Pandemien er, i varierende grad, en slik situasjon med økt stress over lengre tid. Samtidig stenges de arenaer der slike problemer vanligvis avdekkes, sosialt, arbeid, skole og barnehage. Det betyr at økende problemene er mer skjult til tross for at de rammer flere i alle aldre.

Dette planlegger vi å dykke ned i gjennom en 3-timers digital samling, i et samarbeid mellom Statsforvalteren, NAPHA, helseforetakene og KoRus. Vi vil se på sammenhengen mellom stress, vold, og rus. Vi vil se på de aktuelle stressfaktorene. Vi håper å få en oversikt over problemene, og hvordan de treffer barn, unge, voksne og eldre. Så vil vi snakke litt om forebygging, om avdekking, og om mulige tiltak.

Det blir korte foredrag, før det hele rundes av med en paneldebatt tilpasset det digitale formatet.

Pandemi, vold og rus: Økt stress og stengte sosiale arenaer 15.06.2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Velkommen v/Tommy Sjåfjell, KoRus – Sør
Stress og vold, sammenhenger. v/Anne-Kristin Imenes, KoRus Sør
Stressorer i pandemitider. v/Asle Bentsen, KoRus Sør
Hva vet vi, barn. v/Marius Sjømæling, BAR
Hva vet vi, voksne. v/Tiril Vold Hansen, Krisesentersekretariatet
Paneldebatt ledet av Anne Fjelneseth, NAPHA
a. Hvordan beskytte/forebygge
b. Hvordan avdekke
c. Tiltak/håndtering

Publisert: 17. februar 2021

Sist oppdatert: 19. april 2021 kl. 10:00